Τριτη, 14 Αυγούστου 2018
 
Τελευταία ενημέρωση: 13/11/2010 10:27:53
Ανακοινώσεις: 
 
Quick Links
 
Δελτίο Τύπου "Επόμενη Μέρα" - ΔΕΥΑΜ
Είστε εδώ: 2ος - Μύκονος,Η Επόμενη Μέρα > Δελτίο Τύπου "Επόμενη Μέρα" - ΔΕΥΑΜ
 
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης επιτελεί σημαντικότατο έργο στους νευραλγικούς τομείς που δραστηροποιείται.
Ως επικερδής δημοτική επιχείρηση στο πρόσφατο παρελθόν , συνέβαλλε στην ποιοτική αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών του Δήμου προς τους μόνιμους κατοίκους αλλά και στους πολλούς επισκέπτας του νησιού μας.
Η αδικαιολόγητη οικονομική δυσπραγία στην οποία εχει περιέλθει, ειχε πρόσφατα ως συνέπεια την αδυναμία καταβολής δεδουλευμένων στους εργαζομένους της , καθώς και σε προμηθευτές και συνεργάτες της. Η δεινή οικονομική θέση στην οποία σήμερα βρίσκεται οφείλεται στην κακή διαχείριση, έλλειψη ελέγχου και στον κακό προγραμματισμό απο την πλευρά της σημερινής διοίκησης.
Η απόλυτη ανάγκη της ομαλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος , του δικτύου ύδρευσης και η ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας ,της αλιείας και της ισσορροπίας του οικοσυστήματος καθιστούν βέβαιη την συνέχιση της λειτουργίας της ΔΕΥΑΜ και την βελτίωση των οικονομικών της δεδομένων.
Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου ( 7.7.2010) το οποίο εχουμε εκδώσει, και μελετώντας τα πρακτικά της Εκτακτης ΓΣ (3.Ιουνιου.2010) συμφωνούμε απόλυτα με τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων της αποσαφηνίζοντας πως θα είμαστε στο πλευρό τους σε κάθε προσπάθεια μόνιμης επίλυσής τους.
Η βελτίωση των οικονομικών της ΔΕΥΑΜ θα προέλθει τόσο απο ιδίους πόρους όσο και από την διεκδίκηση και διερεύνυση σχετικών κονδυλίων, όπως άλλωστε ήταν ο τρόπος που διασφάλιζε την ομαλή λειτουργεία της, βιωσιμότητά και ανάπτυξή της τα προηγούμενα χρόνια .
Ενα μέτρο οικονομικής ενίσχυσης θα μπορούσε να ήταν η αύξηση των τελών. Αλλά αφενός εν όψει της οικονομικής κρίσης και αφετέρου της πρόσφατης έρευνας του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος με αντικείμενο χρεώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης των τουριστικών προορισμών της Ελλάδος , σύμφωνα με την οποία τα τέλη ύδρευσης στην Μύκονο είναι από τα ακριβότερα , η εφαρμογή του παραπάνω μέτρου γίνεται αποτρεπτική.

Στα πλαίσια των προαναφερομένων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί καθώς και του αισθήματος που μας διακατέχει προτείνουμε την λήψη συγκεκριμένων μέτρων και εφαρμογή σχετικών πολιτικών.
  1.Μείωση και έλεγχος λειτουργικών δαπανών ( προσαρμογή σε μείωση κόστους μετακινήσεων με καλύτερο προγραμματισμό τους, έξοδα συντήρησης , κ.α.)
  2.Κατάργηση της αποζημίωσης του Προέδρου καθώς και των μελών του ΔΣ.
  3.Αξιοποίηση κατά το μέγιστον του ανθρώπινου δυναμικού της ΔΕΥΑΜ , καθώς και κάθε δυνατή μείωση των εξωτερικών εργολάβων-συνεργατών.
  4.Καταγραφή και διερεύνυση των οφειλών προς την ΔΕΥΑΜ και είσπραξη αυτών.
  5.Να ορισθεί τελος χρήσης του ΒΙΟΚΑ
  6.Παροχή βεβαίωσης για διαχειριστική επάρκεια του νομικού προσώπου έτσι ώστε να υπάρχει άμεση δυνατότητα αξιοποίησης των Κοινοτικών Δράσεων από τα σχετικά Διαρθωτικά Ευρωπαικά Ταμεία .
  7.Ορθολογική διαχείριση και έλεγχος των υπαρχόντων Υδάτινων Πόρων.
  8.Διενέργεια διαγωνισμών και όχι απ’ευθείας αναθέσεων με την προσδοκία καλύτερων προσφορών .
  9.Λεπτομερής καταγραφή των υπαρχόντων υποδομών, του τεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και η πλήρη αξιοποίησή τους.
  10.Διερεύνηση και έλεγχος των προμηθειών για την εξασφάλιση των κατάλληλων και προσφερότερων υλικών για την λειτουργία του εργοστασίου αφαλάτωσης , ΒΙΟΚΑ, και δικτύου.
  11.Απόσπαση εργαζομένων απο τον Δήμο.
  12.Ορθολογική κατανομή των υπερωριών ανάλογη της εργασιακής απόδοσης των εργαζομένων
  13.Εκσυχρονισμός τόσο του εξοπλισμού όσο και των υποδομών των δικτύων σύμφωνα με τιςς νέες απαιτήσεις που δημιουργούνται.
Είμαστε βέβαιοι για την βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης και για την ποιότητα των υπηρεσιών της.


Πίσω
Αποστολή σελίδας με email  Αποστολή σελίδας με email
Εκπτύπωση σελίδας Εκπτύπωση σελίδας
Πάνω