Πεμπτη, 16 Αυγούστου 2018
 
Τελευταία ενημέρωση: 13/11/2010 10:27:53
Ανακοινώσεις: 
 
Δελτίο τύπου - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
Είστε εδώ: Δελτίο τύπου - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 30/09/2010
 
Μύκονος 30 Σεπτεμβριου 2010


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΣΧΕΔΙΟΥ  ΠΟΛΕΩΣ   ΜΥΚΟΝΟΥ
 

                       Δύο χρόνια έκανε η μελέτη – γνωμοδότηση της ομάδας επιστημόνων υπό τον καθηγητή κ.Μέλισσα, να φτάσει από το γραφείο του Δημάρχου στην αίθουσα του Δ.Σ. και  να ακουστούν επίσημα οι απόψεις των μελετητών που αφορούν στο σχέδιο πόλεως Μυκόνου.
                     Το 2008 με ενέργειες της τότε Δημοτικής Αρχής και απόφαση του Δ.Σ. ανατέθηκε μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων σε ομάδα επιστημόνων Χωροτακτών και Νομικών να εξετάσει τα Προεδρικά Διατάγματα που  αφορούν το σχέδιο πόλεως και την επέκταση αυτού καθώς και την πράξη εφαρμογής, η οποία εκπονείτο ήδη και βρίσκονταν σε τελικό στάδιο και να διερευνήσει τις δυνατότητες μείωσης ή κατάργησης  της εισφοράς σε γη, κυρίως για τα οικόπεδα που βρίσκονται κάτω από τον παλιό περιφερειακό  στο αραιοδομημένο τμήμα του παλαιού οικισμού (Φάμπρικα -Λάκκα- παπά πηγαδάκι κ.λ.π)
                     Επίσης τους εδόθη κατεύθυνση, να εξετάσουν, αν μπορεί να μειωθούν οι εισφορές σε γη και σε χρήμα ή αν απαλειφτούν όπου είναι δυνατό, στην επέκταση του σχεδίου πόλεως δηλαδή στις περιοχές πάνω από τον παλαιό περιφερειακό.
                     Όπως ο νόμος ορίζει, κατά την εκπόνηση της πράξης εφαρμογής η εισφορά σε γη (που πολλές φορές είναι μεγάλη), πρέπει να λαμβάνεται υποχρεωτικά υπό τη μορφή οικοπέδου προκειμένου να δοθεί στο Δήμο για ανταλλαγή με ιδιοκτήτες στους οποίους το σχέδιο πόλεως παίρνει μεγαλύτερο τμήμα από το οφειλόμενο και συνεπώς πρέπει  να αποζημιωθούν με ίσης αξίας γη.
                     Σε περιπτώσεις επεκτάσεων σχεδίων πόλεως όπου εντάσσονται περιοχές εκ των προτέρων χαρακτηρισμένες ως πυκνοδομημένες, εκεί δεν λαμβάνεται εισφορά, αλλά επιπλέον οφείλει το Δημόσιο να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες στους οποίους παίρνει έστω και μικρά τμήματα γης για τον σχεδιασμό της επέκτασης (διαπλατύνσεις δρόμων, δημιουργία πλατειών κ.λπ.).
                    Αυτός είναι και ο λόγος όπου γενικώς αποφεύγει το υπουργείο να χαρακτηρίσει πυκνοδομημένες περιοχές, διότι στην περίπτωση αυτή είναι αδύνατη η εκπόνηση της επέκτασης βάσει του νόμου που απαιτεί εισφορές για ανταλλαγές, δημοσίους χώρους και πληρωμή από το ταμείο που δημιουργείται  αποζημιώσεων των θιγομένων ιδιοκτητών αλλά κυρίως για την κατασκευή των έργων και των αναπλάσεων που θα προκύψουν.
                   Στην περίπτωση της Μυκόνου την αναθεώρηση των υφιστάμενων όρων δομήσεως του παλιού οικισμού και την επέκταση του σχεδίου πόλεως της Μυκόνου ανέλαβε το 1983 μελετητική ομάδα, πλην όμως λόγω προβλημάτων γύρω στο 1988 η μελέτη αυτή παρελήφθη, προχώρησε και αποπερατώθηκε απευθείας από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
                   Μέχρι το 1993 όπου η μελέτη για τελευταία φορά αναρτήθηκε στο Δήμο Μυκόνου δεν είχαν χαρακτηριστεί πυκνοδομημένα τμήματα κατά το μέρος που αφορά την επέκταση και ως εκ τούτου όλοι οι ιδιοκτήτες οφείλουν εισφορά σε γη και χρήμα, όπως επίσης και το αραιοδομημένο τμήμα του παλαιού οικισμού (τομείς Β κ’ Γ του ΦΕΚ 336Δ΄/1976).
                   Επιπλέον η εισφορά σε γη τονίζουμε ότι υποχρεωτικά λαμβάνεται υπό μορφή οικοπέδου, εφόσον αυτό υπάρχει και μπορεί να δημιουργηθεί ως αυτοτελές μέσα σε κάθε ιδιοκτησία με εμβαδό άνω των 300τ.μ. (για να είναι άρτιο) και εφόσον δεν δημιουργεί πρόβλημα δόμησης και εκμετάλλευσης στο εναπομείναν τμήμα κάθε ιδιοκτησίας.
                   Σε διαφορετική περίπτωση η εισφορά σε γη πληρώνεται (επιπλέον της εισφοράς σε χρήμα) και αυτή  σε χρήμα.
                  Για το σχέδιο πόλεως (παλαιός οικισμός) και την επέκταση αυτού εξεδόθησαν δύο προεδρικά διατάγματα, το 721/95 και το 701/98 από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ενώ ταυτόχρονα γύρω στο 1996 δημοπρατήθηκε από το Δήμο η πράξη εφαρμογής που καθορίζει όλα τα προηγούμενα.
                  Λόγω των προαναφερθέντων προβλημάτων που καθιστούν δύσκολη έως αδύνατη την πράξη εφαρμογής έγινε η ανάθεση της «Μελέτης – Γνωμοδότησης» που παρουσιάστηκε προχθές στο Δ.Σ. προκειμένου να εξευρεθούν δυνατότητες προκειμένου να απαλειφθούν τα ακανθώδη αυτά ζητήματα.
            Η συγκεκριμένη γνωμοδότηση που ολοκληρώθηκε από τους μελετητές τον Νοέμβριο του 2008, η οποία είναι πολυσέλιδη και απαιτεί περαιτέρω εξέταση και αποδοχή από τη Νομαρχία (ως επιβλέπουσα Αρχή), το ΥΠΕΧΩΔΕ και τον μελετητή της πράξης εφαρμογής με απλές κουβέντες αναφέρει μεταξύ άλλων ότι:
                    α) Είναι δυνατόν η μελέτη της πράξης εφαρμογής, να μην πάρει εισφορές σε γη για τα οικόπεδα που βρίσκονται κάτω από τον παλιό Περιφερειακό δηλαδή στο αραιοδομημένο τμήμα του παλαιού οικισμού.
                    β) Για την περιοχή της επέκτασης (πάνω από τον παλιό περιφερειακό) προτείνει να γίνει μελέτη για να εξετάσει εάν - εκείνη την εποχή -  κάποια περιοχή   της επέκτασης ήταν πυκνοδομημένη (ώστε να μην δώσουν εισφορά σε γη τα κάτω των 500τ.μ. οικόπεδα και μόνο) για να μπορεί να χαρακτηρισθεί και να νομοθετηθεί ως τέτοια σήμερα, με το δεδομένο επίσης και σε συνδυασμό, ότι και στην περιοχή της επέκτασης η πολεοδομία πολύ παλιά έδινε άδειες με την νομοθεσία του καθεστώτος «οικισμών προ του 1923».
                     Εφόσον πραγματοποιηθούν όλα τα ανωτέρω και γίνουν αποδεκτά από την επιβλέπουσα αρχή και το Υπουργείο τότε θα καταστεί σαφές εάν απαιτείται νέα μελέτη ή νέα πράξη εφαρμογής ή απευθείας αποπεράτωση κάποιου τμήματος (κυρίως κάτω από τον παλαιό περιφερειακό) και απελευθέρωση των ιδιοκτησιών προκειμένου να μπορούν να οικοδομήσουν.
  Ο συνδυασμός ''Μύκονος Επόμενη-Μέρα'' :
                    α) κρίνει ότι  αναμφισβήτητα το αποτέλεσμα της γνωμοδότησης αυτής είναι θετικό και δημιουργεί διεξόδους.
                    β) δεν αντιλαμβάνεται πώς η γνωμοδότηση αυτή η οποία τέλη Νοεμβρίου του 08 κατετέθη στο Δήμο, εδόθη στο προεδρείο των Μηχανικών Μυκόνου  και ανακοινώθηκε δύο φορές από τον προηγούμενο Δήμαρχο  στα τελευταία συμβούλια του 08 (απολογισμός, προϋπολογισμός, κ.λπ.), δεν ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Ιανουάριο του 09, έτσι ώστε να αποπερατωθεί το έργο των μελετητών, οι οποίοι είναι ακόμη απλήρωτοι,  να ανακοινωθεί στους πολίτες και να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος προκειμένου να προχωρήσουν τα επόμενα στάδια.
                    γ) Κυρίως όμως δεν αντιλαμβάνεται τις θριαμβολογίες σε επίπεδο Δήμου και τοπικής εφημερίδας όπου παρουσιάζεται αφενός ως επίτευγμα της τωρινής Δημοτικής Αρχής και αφετέρου ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ότι λύθηκαν τα προβλήματα ώστε ο κόσμος να μπορεί να οικοδομήσει.
                    Σε τέτοια περίπτωση δεν μένει παρά οι πολίτες να ζητήσουν από το Δήμαρχο να τους δώσει βεβαιώσεις ότι μπορούν τώρα να οικοδομήσουν!!!
                     Διότι σε διαφορετική περίπτωση σημαίνει ότι ενόψει εκλογών κοροϊδεύουν με φούσκες τον κόσμο και παρουσιάζουν την τρομακτική καθυστέρηση για την οποία ευθύνονται ,ως επίτευγμα.
                      Δυστυχώς το μόνο που έκανε η παρούσα Δημοτική Αρχή είναι μια τελειωμένη γνωμοδότηση από το τέλος του 2008, να την φέρει  προς συζήτηση τον Σεπτέμβριο του 2010!!
                     Και σαν μην έφτανε αυτό να κοροϊδεύει τον κόσμο ότι αυτόματα χτίζει….
                     Οι ευθύνες του σημερινού Δημάρχου για την καθυστέρηση αυτή και το κοινωνικό – περιβαλλοντικό κόστος είναι τεράστιες.
                     Αντί να θριαμβολογεί θα πρέπει να απολογηθεί.
   
Ο συνδυασμός 'Μύκονος Επόμενη-Μέρα'' μετά τη νίκη του στις εκλογές και την έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου δεσμεύεται ότι μια από τις προτεραιότητές του θα είναι:
                   Α) Έναρξη διαβούλευσης με κάθε  κάτοικο χωριστά
                   Β) Συγκέντρωση στο Δήμο με τους κατοίκους και τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες προκειμένου να συζητηθούν, να συμφωνηθούν και να προγραμματιστούν όλες οι ανωτέρω κινήσεις.
                   Γ) Ανασύνταξη της μελέτης εφαρμογής και άμεση επίλυση του ζητήματος των ιδιοκτησιών κάτω από τον παλαιό περιφερειακό.
                   Δ) Έναρξη των μελετών για καθορισμό πυκνοδομημένων περιοχών (όρια οικισμού προ του 1923 κ.λπ.)
                   Ε) Παρουσίαση αποτελεσμάτων των μελετών και διαβούλευση με τους κατοίκους.
                 Στ) Εφόσον τα αποτελέσματα κριθούν θετικά, θα προχωρήσουν σε άμεση ανασύνταξη της μελέτης και έκδοση προεδρικού διατάγματος προκειμένου οι κάτοικοι επιτέλους να μπορούν να οικοδομήσουν.
  Επιπλέον ο Δήμος θα προχωρήσει στα έργα υποδομής που προβλέπονται στο σχέδιο και στις απαιτούμενες αναπλάσεις έτσι ώστε οι Μυκονιάτες να ζήσουν και να απολαύσουν τη νέα πόλη της επέκτασης.Πίσω
Αποστολή σελίδας με email  Αποστολή σελίδας με email
Εκπτύπωση σελίδας Εκπτύπωση σελίδας
Πάνω